تبلیغات
آوای مهاجران - وظایف شورای نگهبان

وظایف شورای نگهبان

نویسنده :مهاجر
تاریخ:جمعه 20 اردیبهشت 1392-06:48 ب.ظ

گزیده بیانات رهبر انقلاب درباره وظایف شورای نگهبان
 
[ورود به صفحه انتخابات http://farsi.khamenei.ir/entekhabat92]

۱- صلاحیت داوطلبین باید احراز شود
روالِ احراز و تشخیص صلاحیت یك روال همه‌جایىِ دنیایى است و مخصوص ایران و مخصوص مجلس شوراى اسلامى هم نیست. در همه جا وقتى انسان براى مسئولیتى مأموریت دارد كه مسئول معیّن كند، قهراً تفحّص و جستجو مى‌كند كه آیا این شخص صلاحیت دارد یا ندارد؛ این هیچ ارتباط ندارد به اینكه مجلس شوراى اسلامى باشد یا غیر مجلس شوراى اسلامى. بنابراین كار، كار معمولى‌اى است؛ كارى است كه در همه جاى دنیا و پیش همه‌ى عقلاى عالم انجام مى‌گیرد. ۱۳۸۲/۱۰/۲۴
بعضى مى‌گویند حقّ شهروندىِ انتخاب شدن را نبایستى سلب كرد. حقّ انتخاب شدن، حق شهروندى معمولى مثل حقّ شغل و كسب و كار و ساكن شدن در شهر و راه رفتن در خیابان و خریدن اتومبیل و ... نیست. این یك حقّ شهروندى است كه براى دارنده‌ى آن صلاحیتهایى لازم است كه این صلاحیتها باید احراز شود. مسئول احرازش هم فقط شوراى نگهبان نیست؛ هم وزارت كشور است، هم شوراى نگهبان، كه باید صلاحیتها را احراز كنند. در احراز صلاحیت نامزدها خودِ مردم بهترین افراد هستند و بیشترین مسئولیتها را دارند كه وقتى انسانى را احراز صلاحیت كردند، به همدیگر معرفى كنند و آن كسانى كه مى‌توانند، براى آن شخص امكانات فراهم نمایند، تا انسان صالح بتواند وارد این میدان شود. ۱۳۸۲/۰۹/۲۶
..........
گزیده بیانات رهبر انقلاب درباره وظایف شورای نگهبان
 
[ورود به صفحه انتخابات http://farsi.khamenei.ir/entekhabat92]

۱- صلاحیت داوطلبین باید احراز شود

روالِ احراز و تشخیص صلاحیت یك روال همه‌جایىِ دنیایى است و مخصوص ایران و مخصوص مجلس شوراى اسلامى هم نیست. در همه جا وقتى انسان براى مسئولیتى مأموریت دارد كه مسئول معیّن كند، قهراً تفحّص و جستجو مى‌كند كه آیا این شخص صلاحیت دارد یا ندارد؛ این هیچ ارتباط ندارد به اینكه مجلس شوراى اسلامى باشد یا غیر مجلس شوراى اسلامى. بنابراین كار، كار معمولى‌اى است؛ كارى است كه در همه جاى دنیا و پیش همه‌ى عقلاى عالم انجام مى‌گیرد. ۱۳۸۲/۱۰/۲۴
بعضى مى‌گویند حقّ شهروندىِ انتخاب شدن را نبایستى سلب كرد. حقّ انتخاب شدن، حق شهروندى معمولى مثل حقّ شغل و كسب و كار و ساكن شدن در شهر و راه رفتن در خیابان و خریدن اتومبیل و ... نیست. این یك حقّ شهروندى است كه براى دارنده‌ى آن صلاحیتهایى لازم است كه این صلاحیتها باید احراز شود. مسئول احرازش هم فقط شوراى نگهبان نیست؛ هم وزارت كشور است، هم شوراى نگهبان، كه باید صلاحیتها را احراز كنند. در احراز صلاحیت نامزدها خودِ مردم بهترین افراد هستند و بیشترین مسئولیتها را دارند كه وقتى انسانى را احراز صلاحیت كردند، به همدیگر معرفى كنند و آن كسانى كه مى‌توانند، براى آن شخص امكانات فراهم نمایند، تا انسان صالح بتواند وارد این میدان شود. ۱۳۸۲/۰۹/۲۶
 
۲- منظور از احراز صلاحیت، احراز یقینی علمی نیست!

مطلب دیگر این است كه ما احراز را حتمى مى‌دانیم؛ ولى در این‌گونه مواقع عادتاً احراز یقینى و علمى ممكن نیست و احرازِ به معناى قیام بیّنه هم تقریباً همین‌طور است. اگرچه فرموده‌اند دو نفر یا سه نفر هم باشند كافى است؛ اما كمتر پیدا مى‌شود مواردى كه دو نفر شاهدِ عادلِ شهادت‌دهنده‌ى عن حسٍّ بیایند و راجع به مطلبى شهادت دهند. در خیلى از این مسائل، مرزهاى حدس و حس باهم نزدیك است و گاهى حدسیّات با حسیّات مشتبه مى‌شود؛ بخصوص كه در خیلى از حرفها و اظهارات، جاى تفاسیر مختلف وجود دارد؛ یعنى شخصى حرفى زده، وقتى شما به خودش مراجعه مى‌كنید، مى‌گوید من منظورم چیز دیگرى بوده است. نمى‌شود گریبان او را گرفت كه ظاهرِ حرفت این است. اگر كسى خلاف ظاهر اراده كرده، یا در آن وقت توجّه به ظاهر نداشته، خلاف شرع كه نكرده است. بنابراین «ممكن است» شخصى خلاف ظاهر حرف زده باشد؛ همین ممكن كه شد، احتمال وارد مى‌شود و پایه‌ى شهادت عن حسّ را سست مى‌كند. بنابراین احراز كه مى‌گوییم، مراد احراز علمى یا احراز شرعى به معناى قیام بیّنه نیست، بلكه مراد احراز عرفىِ ناشى از قرائن و امارات است كه باید قرائن و اماراتى قائم شود و انسان با یك اطمینان عرفى به این معنا برسد، كه البته ممكن است در هر دو طرف قرائن و امارات وجود داشته باشد؛ مثلًا اگر یك نفر در جایى حرفى زده و در جاى دیگرى هم حرف دیگرى زده كه نقطه‌ى مقابل آن حرف است، این هم باید به حساب بیاید و انسان از مجموع و برآیند این‌ها مطلبى را احراز كند؛ یعنى آن نقاط اثبات‌كننده هم در كنار نقاطى كه به حسب ظاهر، صلاحیتها را نفى مى‌كند، به حساب آید. ۱۳۸۲/۱۰/۲۴
البته ممكن است بعضى سابقه‌اى داشته باشند كه انسان براساس قرائنى كه دارد، تأیید مى‌كند آن سوابق- كه الآن مطلوب نیست- از آن اشخاص منقطع شده است. بنابراین انسان باید برطبق وضعیت حال حكم كند. ۱۳۸۲/۱۰/۲۴
 
۳- مراقب باشید حق كسی ضایع نشود

من البته به‌هیچ‌وجه توصیه نمى‌كنم كه كسى در مقابل افرادى كه مى‌خواهند با قانون گردن‌كلفتى كنند كوتاه بیاید؛ این را هم به آقایان گفتم، هم به بعضى از كسانى كه براى شكایت پیش ما آمدند؛ اما مؤكّداً توصیه مى‌كنم كه مراقب باشید حقّ كسى ضایع نشود؛ چون ردّ صلاحیت چیز كوچكى نیست؛ یعنى اینكه ما كسى را ردّ صلاحیت كنیم و احیاناً صلاحیت داشته باشد. «جرح»، مسأله‌ى خیلى مهمى است. این‌طور نیست كه بگوییم ما این‌طور فهمیدیم؛ نه، باید جوانبش كاملًا دیده و رعایت شود. ۱۳۸۲/۱۰/۲۴
 
۴- احراز صلاحیت با دید صددرصد قانونی باشد

رد صلاحیت از دو حال خارج نیست؛ یا رد صلاحیتِ كسى است كه طبق قانون صلاحیت دارد- كه این غلط است- یا رد صلاحیت كسى است كه واقعاً طبق قانون صلاحیت ندارد، كه این درست است. نمى‌شود به‌طور مطلق گفت رد صلاحیت خوب است یا بد است. در یك صورت رد صلاحیت خوب است، در یك صورت بد است. باید به مسئولان احراز صلاحیت‌ها توصیه كنیم كه با دید صددرصد قانونى و بدون هیچ ملاحظه‌یى از هیچ طرف نگاه كنند. این، چیزى است كه بنده همیشه توصیه مى‌كنم. ۱۳۸۴/۰۲/۱۹
البته كسانى كه به عنوان نامزد انتخابات به مردم معرفى مى‌شوند، معنایش این است كه این‌ها صلاحیت دارند و این معرفى، امضاى صلاحیت این‌هاست. دستگاه‌ها بایستى مراقب باشند كه این امضاء بیهوده، خلاف و دروغ نباشد. این دروغ گفتن به مردم است؛ هم رد كردنِ آدم صالح، هم پذیرفتنِ آدم ناصالح؛ هر دو بد و هر دو خلاف است‌. ۱۳۸۲/۱۰/۱۸
به نظر من مُرّ قانون خیلى مهم است. البته شما اهل قانون هستید و مى‌دانید كه قانون زبان دارد؛ زبان قانون را باید دانست و حدود قانون را باید كشف كرد. گاهى اوقات كلمات و الفاظ براى بیان آن مغزها و محتواى حقیقىِ قانون كافى نیستند؛ قانون‌شناسى مثل شماها مى‌تواند درك كند كه واقعاً قانون چه دارد مى‌گوید. ۱۳۷۰/۱۲/۰۴

۵- به جوسازى‌ها ابداً نباید اعتناء كرد

نظارت شوراى نگهبان در مسائل انتخابات‌، یكى از مهم‌ترین كارهائى است كه انجام مى‌دهد؛ كار بسیار مهمى است، كار بسیار لازمى است. به جوسازى‌هائى كه علیه این كار مى‌شود، ابداً نباید اعتناء كرد. البته كار را باید درست انجام داد. به همان اندازه كه كار مهم است، به همان اندازه سلامت كار مهم است. یعنى باید معیارها را درست فهمید، و فقط بر اساس این معیارها قبول كرد یا رد كرد. از این معیارها نباید تخطى شود، كوتاهى هم نباید بشود، غفلت هم نباید بشود. ۱۳۸۶/۰۴/۲۰
اگر نظارت شوراى نگهبان نباشد، و اگر تأیید صحت انتخابات‌ به وسیله‌ى شوراى نگهبان انجام نگیرد، اصل این انتخابات‌ زیر سؤال خواهد رفت و اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ چه انتخابات‌ مجلس، چه انتخابات‌ خبرگان، چه انتخابات‌ ریاست جمهورى، و هر انتخاباتى كه نظارت آن بر عهده‌ى شوراى نگهبان است. این وظایفِ یكى از دیگرى مهم‌تر، همه بر دوش شوراى نگهبان گذاشته شده است. ۱۳۸۶/۰۴/۲۰

۶- در نظارت بر كار ناظران دقت مضاعف داشته‌ باشید

البته وظیفه‌ى شوراى نگهبان خیلى سنگین است. این وظیفه را باید در حدّ مقدور با كمال دقّت و با رعایت حدّ اكثر عدل و انصاف انجام دهد و بر كار نظّار نظارت كند. آنچه كه آقایان نظّار انجام مى‌دهند، به نام شوراى نگهبان تمام مى‌شود و از لحاظ مسئولیت الهى هم على‌الظّاهر با مسئولیت بزرگواران این مجموعه انجام خواهد شد. این باید موجب شود كه دقّت و توجّه را مضاعف كنید. ۱۳۷۴/۱۱/۱۴

۷- به اعتراضات قانونی رسیدگی شود

ممكن است كسانى اشكالات و اعتراضاتى را بر مجارى گوناگون امور در انتخابات ثبت كرده باشند و اعتراض داشته باشند، كه البته، راه‌هاى قانونى وجود دارد. رسیدگى به اینها حتماً باید انجام بگیرد... من درخواست میكنم از آقایان مسئول در وزارت كشور و همچنین در شوراى نگهبان كه به این موارد دقیقاً رسیدگى كنند. اگر چنانچه بعضى از اشكالات مقتضىِ این هست كه پاره‌اى از صندوقها بازشمارى بشود، اشكالى ندارد. حالا مثلاً یك مورد را آقایان ذكر كردند كه آن شخص گفته كه رأى فلان نامزد این تعداد است، بعد در شمارش تعداد دیگرى معرفى شده؛ خیلى خوب، كارى ندارد؛ صندوقهاى مورد اشكال را، یا به طور تصادفى تعدادى از صندوقها را بازشمارى كنند؛ خودِ نمایندگان ستادها هم حضور داشته باشند و ببینند، تا اطمینان كامل براى همه حاصل بشود. ۱۳۸۸/۰۳/۲۶
اگر كسانى شبهه دارند و مستنداتى ارائه میدهند، باید حتماً رسیدگى بشود؛ البته از مجارى قانونى؛ رسیدگى فقط از مجارى قانونى. بنده زیر بار بدعتهاى غیرقانونى نخواهم رفت. امروز اگر چهارچوبهاى قانونى شكسته شد، در آینده هیچ انتخاباتى دیگر مصونیت نخواهد داشت. بالاخره در هر انتخاباتى بعضى برنده‌اند، بعضى برنده نیستند؛ هیچ انتخاباتى دیگر مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مصونیت پیدا نخواهد كرد. بنابراین همه چیز دنبال بشود، انجام بگیرد، كارهاى درست، بر طبق قانون. اگر واقعاً شبهه‌اى هست، از راه‌هاى قانونى پیگیرى بشود. قانون در این زمینه كامل است و هیچ اشكالى در قانون نیست. همانطور كه حق دادند كه نامزدها نظارت كنند، حق دادند كه شكایت كنند، حق دادند كه بررسى بشود. ۱۳۸۸/۰۳/۲۶

[ورود به صفحه انتخابات
http://farsi.khamenei.ir/entekhabat92]داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Why is my Achilles tendon burning?
دوشنبه 30 مرداد 1396 10:06 ق.ظ
Have you ever considered about adding a little bit more than just your
articles? I mean, what you say is fundamental and everything.
However think of if you added some great graphics or videos to
give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with pics and videos, this
blog could undeniably be one of the best in its field.
Amazing blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید